• Υποστηρίζουμε Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη & τη Κερδοφορία τους

  Λογιστικό Γραφείο ΠΑΣΑΛΑΡΗ Μ. - ΠΑΣΑΛΗ Μ.

 • Λογιστική Υποστήριξη

  για Ιδιώτες, Επαγγελματίες, Νομικά Πρόσωπα

Άμεση Προσωπική Εξυπηρέτηση

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ανάλυση Οικονομικών δεδομένων της επιχείρησης στα νευραλγικά της σημεία ως εξής:
1 Κέρδη περιόδου, 3μήνου - 6μήνου - έτους
2. Πρόβλεψη Εσόδων - Εξόδων - Δαπανών
3. Αποτελέσματα και ανάλυση αυτών
4. Ανάλυση και αξιολόγηση δαπανών
5. Προτάσεις για την εικόνα της επιχείρησης
6. Ακριβής προϋπολογισμός του Φόρου

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διαρκείς ενημέρωση των στελεχών μας μέσω σεμιναρίων από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών στις συχνά
μεταβαλλόμενες διατάξεις που αφορούν:
1. Φορολογίας
2. ΚΒΣ
3. ΦΠΑ
3. κ.α.

ΕΔΡΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η προνομιακή μας θέση στο κέντρο του Πειραιά
σε ιδιόκτητο γραφείο (βλέπε χάρτη) πλησίον:

1. Α' ΔΟΥ Πειραιά και
2. Γ' Δ.Ο.Υ. Πειραιά
3. Ι.Κ.Α., Πρωτοδικείο
4. Επιμελητήρια
5. κ.α.

Λογιστικό γραφείο – ΠΡΟΦΙΛ

ΠΑΣΑΛΑΡΗ Μ. - ΠΑΣΑΛΗ Μ.

Το λογιστικό γραφείο μας δραστηριοποιείται στο χώρο των λογιστικών και φοροτεχνικών από το 1987. Αποτελεί μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς και του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών.

Ο σκοπός μας είναι η καλύτερη και εγκυρότερη εξυπηρέτηση των πελατών (ΦΥΣΙΚΩΝ - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) σε Λογιστικά - Φοροτεχνικά και πάσης φύσεως Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.
Η επαγγελματική κατάρτιση μας και του προσωπικού, η συνεχής επαφή με τον επιχειρηματία για τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησής του, αλλά και η προσωπική επαφή με ανάλογες κρατικές Υπηρεσίες, δίνουν στους πελάτες μας την δυνατότητα να αναπτύξουν και να εξελίξουν κάθε είδος επιχείρησης.

Το γραφείο μας είναι ένα από τα πρώτα που χρησιμοποίησε μηχανογράφηση στο λογιστικό χώρο και κατέστησε δυνατή την άμεση - έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πελατών μας προσφέροντάς τους ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ευέλικτη σκέψη, διορατικότητα, υπευθυνότητα και πάνω από όλα επαγγελματισμό για να ανταπεξέλθουν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες και απαιτήσεις της εποχής μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΟΥΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΡΚΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΙΔΙΩΤΕΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
 • Εκκαθάριση φόρου Εισοδήματος με ταυτόχρονη εκτύπωση εκκαθαριστικού
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας ( ΦΜΑΠ ) με βάση τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες
 • Παροχή συμβουλών φορολογικού περιεχομένου
 • Σύνταξη και υποβολή προσφυγών & ενστάσεων φορολογικών διαφορών
 • Μελέτη και επεξεργασία φορολογικών θεμάτων εγγράφως, προφορικά ή και με ηλεκτρονικά μέσα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 • Την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη - μεταβολή - διακοπή των εργασιών μίας ατομικής επιχείρησης
 • Την ενημέρωση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών ( Α΄- Β΄- Γ΄) , στην έδρα σας ή στην έδρα μας, χειρόγραφα ή μηχανογραφημένα
 • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος όλων των τύπων, Δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), Φόρου Μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ), Λοιπών Παρακρατούμενων και Έμμεσων Φόρων, Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) με τις εκάστοτε ισχύουσες αντικειμενικές αξίες
 • Υπολογισμός Μισθοδοσίας - Διαχείρισης Προσωπικού και διεκπεραίωση πάσης φύσεως εργασιών σχετικά με αυτήν ( ΟΑΕΔ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κλπ.)
 • Την σύνταξη και υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του ΙΚΑ και μέσω internet, προσφυγών και ενστάσεων για φορολογικές και εργασιακές διαφορές
 • Τη μελέτη και επεξεργασία παντός θέματος (φορολογικού, εργασιακού, ασφαλιστικού κτλ. περιεχομένου) που θα μας υποβληθεί προφορικώς, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα
 • Στατιστικά στοιχεία ανάλογα με τις ανάγκες σας
 • Διαρκής φορολογική ενημέρωση σε θέματα σχετικά με τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.

 • Σύνταξη καταστατικών και τροποποιήσεων Προσωπικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ) και Διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών έναρξης Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών εταιριών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ). και Οικονομοτεχνική Μελέτη για νομική μορφή εταιρείας προσαρμοσμένη κατά περίπτωση στις ανάγκες του πελάτη.
 • Ενημέρωση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών (Α', Β', Γ'), στην έδρα του πελάτη ή στην έδρα μας , μηχανογραφικά ή χειρόγραφα
 • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος
 • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), Φόρου Μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ), Λοιπών Παρακρατούμενων και Έμμεσων Φόρων και Σύνταξη ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Λογαριασμός Εκμετάλευσης, Προσαρτήματα Ισολογισμού) και Σύνταξη Πρακτικών Κεφαλαιουχικών εταιριών (Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, Γενικών Συνελεύσεων Μετόχων ΑΕ, Διαχειρίσεως ΕΠΕ, Γενικών Συνελεύσεων ΕΠΕ).
 • Υπολογισμός και Σύνταξη Μισθοδοσίας - Διαχείρισης Προσωπικού και διεκπεραίωση πάσης φύσεως εργασιών σχετικά με αυτήν ( ΟΑΕΔ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κλπ. ) κα την σύνταξη και υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του ΙΚΑ και μέσω Internet
 • Σύνταξη και υποβολή προσφυγών και ενστάσεων για φορολογικές και εργασιακές διαφορές και τη μελέτη και επεξεργασία παντός θέματος (φορολογικού, εργασιακού, ασφαλιστικού κτλ.) που θα μας υποβληθεί προφορικώς, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα.
 • Στατιστικά στοιχεία ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας σας, σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, τροποποιήσεις καταστατικών, κλεισίματα και εκκαθαρίσεις εταιριών
 • Πλήρης μηχανοργάνωση Λογιστηρίου, με λογισμικά αναγνωρισμένα, (Βάση άρθρου 23 του Κ.Β.Σ.), παραμετροποιημένα και προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες

Έλεγχος Εγκυρότητας ΑΦΜ & Επαλήθευση ΑΦΜ – V.I.E.S.

ΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Σύνδεσμοι για να τσεκάρετε την εγκυρότητα ενός ΑΦΜ καθώς και επαλήθευση ΑΦΜ και VIES:

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμους συνδέσμους σχετικές με δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Ι.Κ.Α. Τ.Ε.Β.Ε. (Ο.Α.Ε.Ε) Ο.Α.Ε.Δ. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά E.B.E.Π. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο […]

Έλεγχος Εγκυρότητας ΑΦΜ & Επαλήθευση ΑΦΜ – V.I.E.S.

Έλεγχος Εγκυρότητας ΑΦΜ & Επαλήθευση ΑΦΜ – V.I.E.S. Τσέκαρετε στου παρακάτω συνδέσμους: Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για το φόρο προστιθέμενης αξίας (VIES) Επαλήθευση αριθ. ΦΠΑ Αναζήτηση εταιρειών με ΑΦΜ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ | E-MAILS | ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μαίρη Πασαλάρη / Mαρία Πασαλή - Λογιστικά Γραφεία

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 056428809000

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 81, Τ.Κ. 185 36 Πειραιάς, 6ος όροφος
Tηλ:
210 41 83 900 Ε-mail: pasalari@pasalari.gr

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

Διεύθυνση: Φίλωνος 113, Τ.Κ. 185 35 Πειραιάς, 7ος όροφος
Tηλ:
210 45 11 182 - 3 Fax : 210 45 28 171 Ε-mail: dmakarouna@yahoo.com

Φόρμα Επικοινωνίας